​Over 25 års erfaring

Markedets bedste mærker

​Kunder i hele landet

​Medlem af Ejendom Danmark

Regnskabsservice

Finansbogholderi, debitorbogholderi og kreditorbogholderi
er nogle af de centrale elementer inden for regnskabsservice, som vi kan tilbyde.
I finansbogholderiet som er et meget væsentligt element i regnskabet, kan du læse alt om hvordan din virksomhed udvikler sig. Du kan se fordelingen af alle de transaktioner virksomheden foretager sig. Og dermed have mulighed for på et forholdsvis tidligt tidspunkt at sætte ind, for at øge en optimering af driften i din virksomhed.
Debitordelen i regnskabet giver virksomheden et helt præcist billede af virksomhedens udeståender fordelt på alder.
Vi kan også tilbyde fakturering på virksomhedens eget fakturapapir og forsendelse via post eller pr. mail. Ligeledes kan vi tilbyde på forhånd aftalte rykkerprocedurer. Særdeles vigtigt, idet denne del sikrer virksomheden en hurtig fakturering og dermed en hurtigere betaling fra debitorer/kunder. Denne del af regnskabet er typisk den del de mindre og mellemstore virksomheder "hænger" lidt i bremsen med at få udført, ligesom rykkerprocedurerne kan være lidt mangelfulde.

Kreditorbogholderiet i regnskabet fungerer præcis på samme måde, blot den modsatte vej. Her kan vi tilbyde virksomheden betaling af kreditorer/leverandører, naturligvis efter forudgående præcise retningslinjer.​

Momsafstemning og momsindberetning.
I vores regnskabsservice indgår naturligvis momsafstemninger og -angivelser.

Regnskabsmæssige afstemninger.
Afstemning af finanskonti (kasse, bank, lån osv) samt debitorer og kreditorer, indgår også i vores regnskabsservice som en helt central del, da den er forudsætningen for at virksomheden får et retvisende billede af driften.

Afskrivninger, opgørelse over igangværende arbejder samt lager/vareoptælling.
Disse elementer i regnskabet er lige så vigtige som diverse afstemninger. Det er de fordi disse forhold kan vende regnskabet fuldstændig "på hovedet." Et underskud kan blive vendt til et overskud, og ligeledes kan et overskud vendes til et underskud, så denne del er også meget væsentlig, men forsømmes desværre af mange små og mellemstore virksomheder.

Lønadministration er også en del af vores regnskabsservice.
Vi har mange års erfaring i lønkørsel/behandling for virksomheder. Og for mange har det medført en stor lettelse af arbejdsbyrden, at vi sørger for lønkørsel til tiden, korrekt angivelse til SKAT, fremsendelse af lønsedler osv.

Månedsbalancer, kvartalsbalancer eller halvårsbalancer er integreret i vores regnskabsservice.
Som en helt naturlig konsekvens af, at vi foretager en løbende bogføring og afstemning, udskriver vi en balance.
Balancen gennemgår vi sammen med virksomheden for at få et billede af, hvordan udviklingen har været og om der er nogle områder vi skal kigge nærmere på. Det er vigtig for os, at virksomheden forstår sammenhængen i regnskabet, for kun derved har virksomheden mulighed for at sætte ind de ønskede steder.

Driftsbudgetter, likviditetsbudgetter eller statusbudgetter.
Er det overhovedet nødvendigt at bruge kræfter på at udfærdige budgetter?
Budgetter kan for rigtig mange virksomheder, men ikke ubetinget alle, være en rigtig god ide. Hvor et regnskab er et historisk tilbageblik over hvordan virksomheden har klaret sig, er budgetter et kvalificeret bud på, hvordan virksomheden tror udviklingen vil blive. Ved at udfærdige budgetter, kan virksomheden hele tiden se om de er på "rette spor", og hvor der evt. skal sættes ind.

Indberetning til offentlige myndigheder.
Hvis virksomheden vælger hele paletten i vores regnskabsservice, vil vi indberette A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms, sygdom, graviditet, ansøgning om lønrefusion, EFU- og EFI moms, feriepenge, SH-betaling osv.

Årsregnskaber.
I denne del af vores regnskabsservice, er valget også virksomhedens.
Såfremt virksomheden har et etableret samarbejde med en revisor, kan dette fortsætte uændret.
Ellers udfærdiges årsregnskabet på vores kontor og evt i samarbejde med en af de registrerede eller statsautoriserede revisorer, vi samarbejder med, afhængig af virksomhedstypen.

Gør det nogen forskel at anvende Kene Regnskabsservice ?
Siden vores start tilbage i 1995, har vi reddet flere virksomheder og for de fleste gjort dagligdagen væsentlige nemmere, fordi de nu kan bruge deres energi på den løbende business. Vi har i dag kunder, der var med helt tilbage fra vores opstart - og det er vi faktisk lidt stolte af.

Er det dyrt at bruge Kene Regnskabsservice?
Hvad er dyrt?
Hvordan skal det måles?
Er det en timeløn virksomheden køber, eller er det et produkt / en serviceydelse?

Har du fået svar på dine spørgsmål ?
Da området er meget, meget stort og meget kompleks, kan det være vanskeligt at få alle detaljer med.
Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, hvis der er områder, du savner eller ønsker uddybet!

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Kontakt os

☎ Hovednummer +45 70 20 24 65

Du er også velkommen til at rette henvendelse igennem formularen.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt