Lejekontrakter

Vi opererer med 2 type lejekontrakter.

Erhvervslejekontrakter.
På erhvervsområdet er kontrakter ikke så restriktive, formkravsbestemte og præspetive som tilfældet er for boliglejekontrakter.
Dette skyldes dels det forhold, at kombinationsmulighederne er væsentlige større, meget mere individuelle da forretningstyperne kan være meget differencierede. Og det forhold, at aftalen indgåes mellem 2 "ligestillede" parter. Der udstedes sædvanligvis ikke faktura for erhvervslejemål, da huslejen fremgår af kontrakten, men hvis dette ønskes fremsendt, gøres det imod faktureringsgebyr til gældende takster.


Boliglejekontrakter.
Her anvender vi alene Typeformular A, 9. udgave, autoriseret af By- og Boligministeriet den 1. juli 2015.
Som bilag hertil vedhæftes Vejledning juni 2015 til typeformular A, 9. udgave, af juli 2015.
Og sidst men ikke mindst lige vigtig, bruger- og vedligeholdelsesvejledning 5. udgave af januar 2014 udfærdiget af Kene Erhvervsservice.