Registreret og Statsautoriseret

Revision - regnskabsservice.

Vi er ikke registrerede eller statsautoriserede revisorer. Men vi har alle en økonomisk baggrund og en af vores medarbejdere har revsoruddannelsen (cand. merc. aud).

Det betyder for dig eller din virksomhed, at vi fuldt, helt og alene koncentrerer os om den daglige drift via bogføring og afstemninger og dermed løbende kan rådgive og vejlede dig og din virksomhed.

Vi har en stab af samarbejdende revisorer og skattefolk som sikrer dig eller din virksomhed, at vi præcist kan kontakte den eller de personer vi vurderer bedst kan løse din opgave. Det har naturligvis den sidegevinst for vores kunde, at grundet det mangeårige samarbejde vi har, er der nogle processer som glider nemmere og dermed bliver billigere for vores kunde.