Profil

Profil

Virksomhedsprofil
Virksomheden blev grundlagt tilbage til 1995 af Søren Pristed og idéen var at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med den daglige administration. Idag ejes koncernen af Søren Pristed og hans fire børn. 

Sidenhen har udviklingen muliggjort, at vi i dag har delt koncernen op i et holdingsselskab og nogle driftsselskaber.

Selskabsstrukturen ser i dag således ud.
Kene Holding ApS
Selskabet blev stiftet i 2003 og er i dag moderselskab for nedenstående selskaber i forhold til den procentuelle ejerandelen.
Kene Erhvervsservice ApS, 100%
Ejendomsselskabet Kene ApS,100%
Kene Handelsselskab ApS,100%
Kene Bygningsservice ApS,100%  
Kene Invest I ApS, 100%

Ejendomsselskabet Kene ApS
Selskabet blev stiftet i 2003.
Beskæftiger sig hovedsagligt med køb, salg og udlejning af beboelses- og erhvervsejendomme.

Kene Erhvervsservice ApS
(Kene Regnskabsservice ApS)

Selskabet blev stiftet i 2003.
Beskæftiger sig med alle typer af regnskabs- og administrative opgaver, primært for små- og mellemstore virksomhede, andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Kene Handelsselskab ApS
Selskabet blev stiftet i 2007.
Kene Handelsselskab beskæftiger med de områder der ikke umiddelbart og naturligt falder ind under de andre selskabers forretninsområder.

Kene Bygningsservice ApS
(Fyns Garagefabrik ApS)

Selskabet blev stiftet i 2007, og vi opkøbte den 40 år gamle virksomhed Fyns Garagefabrik v/Peter Knudsen.
 

Kene Gulve & Gardiner ApS

(Kene Invest I ApS)
Selskabet blev stiftet i 2014.
Selskabet driver Faaborg-Midtfyns største gulv og gardinbutik og er beliggende i Ringe. Herudover har vi 15. september 2017 åbnet en afdeling i Svendborg.

Bestyrelsen i Kene Holding
I 2008 besluttedes det, at koncernen skulle etablere en professionel bestyrelse, med det formål at styrke koncernens kompetancer.