Profil


Kene Handelsselskabs ApS
blev stiftet 2007 og er 100% ejet af Kene Holding ApS.


Hovedkontor tlf.:   +45 7020 2465

Mail.: post@kene.dk


Kundesegmentet er bl.a.:
- Staten,
- Regioner,
- Kommuner,
- Lufthavne,
- Institutioner,
- Boligselskaber,
- Boligforeninger,
- Industrivirksomheder,
- Produktionsvirksomheder,
- Autoværksteder,
- Smedeværksteder.Fagområder:
- Trafiksikkerhed
- Affaldsløsninger
- Miljø