Bolig-job-planen

 


Boligfradraget / håndværkerfradraget

 

Foreslåede ændringer af BoligJobordningen fra 2018

Alt tyder nu på, at håndværkerfradraget gøres permanent fra 2018. Der bliver ændret i de ydelser, som giver fradrag, men beløbsgrænserne vil stadig være 12.000 kr. for energiforbedrende håndværkerarbejde og 6.000 kr. for serviceyderlser.

 

Her under listes nogle af de ting, som ikke længere vil give fradrag fra 2018:

 • Energirådgivning
 • Oversvømmelsessikring af yderdøre og vinduer.
 • Fjernelse af asbest.
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre.
 • Installation af ladestik til el-biler.

 

Som noget nyt gives der dog fradrag for installation af tyverialarm.

 

Nyt om BoligJobordningen i 2015

 
En række partier Folketinget har indgået en bred politisk aftale om at genindføre håndværkerfradraget med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015. Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014.
Når loven er vedtaget – formentlig i september – kan du allerede cirka to uger efter vedtagelsen ændre din forskudsopgørelse, så du kan få et større fradrag de sidste tre måneder af året.
Cirka medio februar 2016 kan du til årsopgørelsen for 2015 indberette dit fradrag til SKAT i et særligt modul. Så husk at gemme kvitteringerne!
Fradrag for 2014: Du skal have betalt senest den 28. februar 2015.
Fradraget er på op til 15.000 kr. om året inklusive moms.
Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser.
Du kan ikke få håndværkerfradrag, hvis arbejdet først udføres i 2015, selv om du betalte i 2014.


Godkendte betalingsmetoder

For at kunne få fradrag, er der specielle krav til betalingsmetoden.

 • Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank.
 • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal.
 • Indbetalingskort (Giro)

Bemærk at betaling via kontant/check ikke giver fradrag i 2015.


Leverandørkrav

Vedligeholdelsesarbejdet skal være udført af en momsregistreret virksomhed.
Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af privatpersoner, som skal udfylde en serviceerklæring.


Dokumentation

SKAT kan bede om dokumentation i op til fire år, efter at arbejdet er udført.
Dokumentationen skal indeholde:

 • CPR-nr. for personer og CVR-nr./SE-nr. for virksomheder.
 • Oplysninger om arbejdets art.
 • Dato.
 • Adresse på stedet, hvor arbejdet blev udført.
 • Specifikation af arbejdslønnen.
 • Fakturanummer (for virksomheder).

Hvis leverandøren er en virksomhed, skal du have en faktura. Prisen for arbejdsløn skal fremgå særskilt. Virksomhedens CVR-nr./SE-nr. skal stå på fakturaen.
Hvis fakturaen er privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation.


Fradraget er pr. person

I 2015 videreføres BoligJobordningen under samme regler som i 2014, med et samlet fradrag på 15.000 kr. pr. person.

 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 15.000 kr. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.
 • Det er kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag for fritidsbolig.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr.
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

I 2016 og 2017 indføres en todelt ordning med følgende fradrag:

 • 6.000 kr. pr. person for serviceydelser.
 • 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser.
 • I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person.


Liste over godkendte ydelser


Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Du må ikke have fået anden offentlig støtte til arbejdet (for eksempel under hjemmeserviceordningen).

På skats hjemmeside er oplistet følgende:

Uddybende liste: Ydelser dækket af håndværkerfradrag:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9810

Liste over arbejder, der ikke giver fradrag:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2158284

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2061725